Prevenció de riscos laborals en la demolició i rehabilitació a la construcció

Temari

Definició de treballs

Demolicions (estructures, tancaments, cobertes, etc.)

Desenrunat (interior, per façana…)

Rehabilitacions. Façanes de “cáscara”. Distribució interior i instal·lacions.

Tècniques preventives específiques:

  • Identificació de riscos.
  • Avaluació de riscos del lloc (genèrica)
  • Medis auxiliars (bastides, escales de mà, toves de desenrunar…)

Equips de treball i eines:

  • Riscos i mesures preventives
  • Manipulació del manual de càrregues
  • Medis de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment)
  • Materials i productes (etiquetat, fitxes de dades de seguretat, frases R i S…)

Tots els cursos tindran el seu carnet professional i oficial d’Espanya i UE i el seu diploma d’assistència.

Cost per alumne: 266 €
Durada del curs: 6 hores

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *