Manipulació de substàncies químiques

Adreçat a qualsevol professional que desenvolupi la seva tasca dins d’un entorn que pugui contenir substàncies químiques nocives per l’ésser humà directament o de manera indirecta, ja sigui en forma líquida, sòlida o aèria, en les diferents formes de contacte.

Aquesta formació dotarà a l’alumne dels coneixements per a la prevenció en cas de contacte amb aquest tipus de substàncies, la seva identificació i el procediment per tractar-les en cas de possible lesió.

A la formació també es tractaran els diferents equipaments de protecció individual i col·lectiva, que siguin d’interès per a l’usuari en el seu entorn de treball.

Temari

  • Marc normatiu
  • Identificació de riscos
  • Substàncies químiques i les seves característiques
  • Senyalització
  • Lesions més freqüents
  • Equips de treball i eines
  • Mitjans de protecció col·lectiva
  • Equips de protecció individual
  • Interferències entre activitats
  • Ordre i neteja. Higiene.
substancies quimiques

Cost per alumne: 120 €
Durada del curs: 5 hores

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *