Treballs amb amiant

Formació en prevenció de riscos laborals adreçada a qualsevol professional que desenvolupi la seva tasca en indrets on hi pot haver amiant.

Aquesta formació es regeix per la normativa vigent i actual del Principat d’Andorra: Decret del 28-6-2017 d’aprovació del reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per protegir els treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant.

Temari

 • Les propietats de l’amiant
 • Efectes sobre la salut
 • Efecte sinèrgic sobre la salut del tabaquisme
 • Productes o materials que puguin contenir amiant
 • Operacions que puguin implicar una exposició a l’amiant
 • Pràctiques professionals segures, els controls i els equips de protecció
 • Funció, elecció, selecció, ús apropiat i limitacions dels equips respiratoris
 • Els procediments d’emergència
 • Els procediments de descontaminació
 • L’eliminació de residus
 • Les exigències en matèria de vigilància de la salut
toxic

Cost per alumne: 266 €
Durada del curs: 6 hores

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *