Videovigilància i la Llei de protecció de dades

Des del 2004, Andorra compta amb una Llei qualificada de protecció de dades personals, amb l’objectiu de regular el tractament de les dades de caràcter personal de les persones físiques. Una Llei que té la intenció de buscar l’equilibri entre la protecció dels drets fonamentals de les persones, sobretot el dret a la intimitat, i la imposició d’obligacions a les entitats públiques i privades andorranes.

Així doncs, avui dia Andorra compta amb un marc normatiu en matèria de protecció de dades alineat amb les regulacions i estàndards europeus, oferint un nivell adequat de protecció.

Pel que fa a videovigilància, és una evidència que aquests sistemes s’utilitzen cada cop més per captar imatges. Per això, cal tenir en compte que el seu ús no vagi en contra del que es diu en la Llei Qualificada de Protecció de Dades ni de la Constitució Andorrana.

En aquest sentit i per complementar la Llei qualificada de protecció de dades personals, a l’abril va entrar en vigor la Llei qualificada de seguretat pública, que és més exigent en relació al tractament de la videovigilància.

El seu objectiu és garantir la seguretat pública, tot regulant l’ús d’aquest tipus de sistemes per part d’entitats públiques i privades. Així, s’estableixen els mecanismes necessaris per a la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques de les persones pel que fa al tractament automatitzat d’imatges i sons obtinguts per sistemes de videovigilància.

La Llei qualificada de dades personals estableix certes obligacions al responsable del tractament de les dades:

  • Obligació de constitució i inscripció de fitxers
  • Informar de forma clara sobre l’existència de càmeres en espais públics i privats
  • Adopció de mesures tècniques i organitzatives per garantir la veracitat i integritat de les imatges
  • Regulació de l’accés a les imatges per part de terceres persones
  • Garantir els drets d’accés i supressió que corresponen a la persona interessada

La Llei qualificada de seguretat pública se centra en la implementació de mesures per protegir la seguretat ciutadana i garantir la convivència pacífica a Andorra regulant l’ús de sistemes de videovigilància:

  • Imposant limitacions al seu funcionament per protegir espais públics i privats
  • Exigint requisits de comunicació i/o autoritzacions per garantir-ne l’adequada utilització
  • Utilitzant aquests mitjans conforme al principi de proporcionalitat (garantint la ponderació entre la finalitat perseguida i l’afectació sobre els drets fonamentals)
  • Imposant limitacions temporals de custòdia gràcies a la Comissió Nacional de Videovigilància

llei videovigilancia Andorra

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *